Αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Κατηγορία: 

 • Χώρα προορισμού

Κίνδυνο προσβολής από αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα έχουν τόσο οι ταξιδιώτες οι οποίοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους σε χώρες με χαμηλές υγειονομικές συνθήκες μπορεί να χρειαστούν ιατρονοσηλευτική φροντίδα, είτε άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλεβίων ουσιών και ταξιδεύουν είτε οι επαγγελματίες υγείας που μεταβαίνουν σε τέτοιες χώρες για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στις χώρες με ανεπαρκή υγειονομική περίθαλψη, η απουσία τραπεζών αίματος και επαρκούς ελέγχου του αίματος όπως και μεθόδων ταχείας ανίχνευσης ιών πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο μετάδοσης νοσημάτων. Το ίδιο ισχύει και για άλλες ιατρικές πράξεις όπως οι ενέσεις, τα ράμματα, η χρήση ενδοσκοπίου, οι οποίες μπορεί να εκθέσουν τους ταξιδιώτες στους ίδιους κινδύνους. Από την άλλη μεριά, οι υγειονομικοί εκτίθενται σε υψηλότερο κίνδυνο, κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους σε αυτές τις χώρες, μια και η επίπτωση αυτών των νοσημάτων, όπως η ηπατίτιδα Β, η ηπατίτιδα C, η HIV λοίμωξη κ.λ.π., είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στις ανεπτυγμένες χώρες.

Γενικές Συμβουλές

 • Αποφυγή επαφής με αίμα ή σωματικά υγρά άλλων ατόμων
 • Αποφυγή κοινής χρήσης βελονών και συριγγών
 • Αποφυγή δραστηριοτήτων όπως δερματοστιξία (τατουάζ) ή τρύπημα αυτιών (piercing)
 • Αποφυγή μετάγγισης όπου είναι εφικτό

Οι ταξιδιώτες θα πρέπει:

 • Να αποφεύγουν την επαφή με αίμα ή άλλα σωματικά υγρά άλλων ατόμων χωρίς προφυλάξεις.
 • Να αποφεύγουν τη χρήση εν δυνάμει μολυσμένων βελονών, συριγγών ή άλλων εργαλείων για ιατρικούς λόγους (π.χ. παρεντερική χορήγηση φαρμάκων, χειρουργικές επεμβάσεις). Ο ταξιδιώτης πρέπει να ελέγχει αν έχει γίνει αποστείρωση των ιατρικών εργαλείων. Εάν η χορήγηση φαρμάκων παρεντερικά είναι επιβεβλημένη, ο ταξιδιώτης είναι απαραίτητο να ελέγχει εάν οι βελόνες και οι σύριγγες βρίσκονται εντός αποστειρωμένης συσκευασίας, ή αν τουλάχιστον έχουν αποστειρωθεί σε ατμό ή μέσω βρασμού για 20 λεπτά. Σε ασθενείς που κάνουν συχνά ενέσεις, όπως για παράδειγμα οι διαβητικοί, συστήνεται να έχουν μαζί τους ένα αριθμό συριγγών ανάλογο με τη διάρκεια του ταξιδιού τους και επιπλέον απόθεμα.
 • Να αποφεύγουν τη παρεντερική χρήση φαρμάκων για μη ιατρικούς λόγους (π.χ. ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών) και ιδιαίτερα της κοινής χρήσης συριγγών με άλλα άτομα.
 • Να αποφεύγουν τη χρήση εν δυνάμει μολυσμένων βελονών για κοσμητικούς λόγους (π.χ. τατουάζ, τρύπημα αυτιών).
 • Να αποφεύγουν μετάγγιση που δεν θεωρείται ασφαλής.
 • Εάν είναι επαγγελματίες υγείας, να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα προφύλαξης κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων και να εμβολιάζονται έναντι της ηπατίτιδας Β, αν δεν το έχουν ήδη κάνει.