ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΑΠΦΩ - ΒΕΚΡΕΛΗ Ε. - ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ Γ. Ο.Ε.