ΕΚΟ - ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΜΠΑΪΚΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ Ο.Ε.

Ανοιχτά όλο το χρόνο, 24ωρος αυτόματος πωλητής
πετρέλαιο θέρμανσης - κίνησης, διανομές κατ'οίκον,
πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, βουλκανιζατέρ